Privacy Beleid

Privacy beleid


Importwatch.nl legt gegevens vast van haar relaties voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft, altijd vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). * Hieronder volgt een uitleg waarom wij uw gegevens nodig hebben: Plaatst u bij ons een bestelling dan hebben wij daar logischerwijs uw gegevens voor nodig. Deze gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt om de bestelling op een juiste manier te kunnen verwerken en onze service aan u te

kunnen optimaliseren. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen ook de door ons ingeschakelde dienstverleners (logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens om uw bestelling en betaling op een juiste manier te kunnen

verwerken. Enkele gegevens die wij van u vragen zijn niet strikt nodig voor onze dienstverlening maar helpen ons wel bij het verlenen van een goede service, zoals bijvoorbeeld uw telefoonnummer. Wij willen u dan ook bij voorbaat bedanken voor het verstrekken van deze gegevens en wij zullen u beloven hier op een gepaste manier mee om te gaan. Uw e-mailadres is echter wel van groot belang voor het verwerken van de bestelling en voor de noodzakelijke onderlinge communicatie, zoals het versturen van transactiemails